Usługi

Podstawowym przedmiotem oferty jest umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, obejmująca wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania nieruchomości, a w szczególności: Czynności formalno – prawne: przejęcie dokumentacji od developera, przygotowanie wszelkich dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnoty mieszkaniowej, wykonywanie czynności związanych ze zwoływaniem zebrań rocznych sprawozdawczych oraz zebrań wynikających z aktualnej sytuacji […]

Cena

Za wykonanie czynności podanych w ofercie stawka kształtuje się w przedziale od 0,60 do 1,60 zł za m2 i jest zależna od wszystkich pisemnych ustaleń co do zakresu i sposobu wykonywania usług sprecyzowanych w umowie między stronami. Opłaty za usługę zarządzania podawane są w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali. Do wyceny nie są wliczane powierzchnie […]