Cena

Za wykonanie czynności podanych w ofercie stawka kształtuje się w przedziale
od 0,60 do 1,60 zł za m2
i jest zależna od wszystkich pisemnych ustaleń co do zakresu i sposobu wykonywania usług sprecyzowanych w umowie między stronami.

Opłaty za usługę zarządzania podawane są w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali. Do wyceny nie są wliczane powierzchnie piwnic, strychów oraz terenów zielonych.

Przedstawiona oferta może być zmodyfikowana w zależności od potrzeb wspólnoty, stanu technicznego nieruchomości, jej przeznaczenia i innych okoliczności.