Księgowość

Sporządzamy wyniki dla właścicieli lokali oraz dla Zarządów wspólnot:

  1. Bilans
  2. Wynik finansowy
  3. Zestawienie stanów kont właścicieli
  4. Zestawienie stanów rozliczeń z dostawcami
  5. Stany kont bankowych
  6. Raporty analityczne przekazywane na żądanie e-mailem